Palmnäs & Co. AB
 erbjuder
 
förstudier, projekt- och processledning,
föreläsningar och moderatorsinsatser
för lokal och regional utveckling


NYHET: NU BRYTER VI MONOPOLET & BÖRJAR PASSIONSSPARA! www.turkosakuvertet.se 

.......

Om Ann Palmnäs

Jag är Civilekonom med inriktning medie- och kommunikationsvetenskap och har lång erfarenhet av projektlednings- och utvecklingsarbete i det dynamiska gränssnittet där småföretagare, offentlig sektor och akademi möts. I de samtal och utmaningar som uppstår precis där trivs jag.
Har även förstärkt med kortare utbildningar inom styrelsearbete, projektledning, omvärldsanalys och strategiutveckling samt marknadsföring och tillväxt i små företag.          
Längre tillbaka arbetade jag som informationschef och affärsutvecklingskonsult inom rymdverksamhet, kollektivtrafik och besöksnäring.

& Co. i företagsnamnet visar på det medvetna valet att arbeta i nära samverkan med mina uppdragsgivare och deras samarbetspartners, samt med det egna, stora kontaktnätet, som jag gärna delar med mig av. Hör gärna av dig!

Verksamhetsansvarig för Position Väst - Gemensam företagsetableringsservice för 17 västsvenska kommuner i tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo. 

 

          

                 

Struktur, energi

och resultat

- och vi har roligt under tiden!