Föreläsningar

Anlita mig gärna som föreläsare till konferens eller större event, kanske samordnat med en moderatorsinsats. Den röda tråden i mina föreläsningar är utveckling och förändring. Vilket fokus passar bäst?

Framgångsrikt samarbete efter SAAB-konkursen

Många förvånas över den snabba återhämtningen efter Sveriges största konkurs. Jag berättar gärna om hur vi samarbetat på flera nivåer och med fokus på den framgångsrika uppbyggnaden av gemensam företagsetableringsservice för 17 västsvenska kommuner. www.positionvast.se Inget konsultarvode.

Vad är ett pensionskapital utan relations- och passionskapital?

En av de viktigaste frågorna idag för att bygga hälsa och förebygga ensamhet. Ge dina medarbetare verktyg och inspiration för att bättre prioritera de allra viktigaste relationerna och intressena i tid. Läs mer: Det turkosa kuvertet

Flytten av Kiruna

Jag besöker Kiruna flera gånger per år och ger en initierad bild av vad som sker och varför, men beskriver också hur jag, som född och uppvuxen i denna unika stad och andra som bor där nu, upplever de stora förändringarna.

Projektledning

Ett lustfyllt föredrag som vad som är viktigt att tänka på när du ska leda ett projekt. Vad finns det till exempel för likhet mellan projektledning, raketuppskjutningar och virkning?