Moderator

Som moderator och samtalsledare tar jag ansvar för att beställaren, talarna och publiken når sina mål med eventet. Och att vi gör det med god stämning och inom utsatt tid. Några exempel:

Bordssamtal om tro och vetande

Med Biskop Åke Bonnier, Skara Stift, professor Martin Cederwall, Chalmers och docent Anette Bolin, Högskolan Väst. Svenska kyrkan, Skara stift.

Ledarskap som skapar team

Med Karl-Erik Nilsson, Ordf. Svenska fotbollförbundet och Helena Björck, HR-chef IKEA. Almi Väst.

Varifrån får Fredrik Wikingsson sitt engagemang & sin kreativitet?

Samtal med Fredik Wikingsson. 3F.

Kulturarvet som resurs vid samhällsförändringar i Kiruna

Svenska kyrkan och Riksantikvarieämbetet.

Nordisk forskarkonferens om den svenska kapartiden

Med Dick Harrysson, Lars Ericsson Wolke, Ann Ann Rosman, Dan Henry Andersen och Lasse Hammar. Ikon. 

Flera processledaruppdrag

Bl.a. dialogmöten med invånare i Färgelanda kommun och lokalpolitisk debatt i Trollhättan och Kiruna.