Projektledning

Som kund kan du välja att köpa in valda delar eller hela tjänsten från förstudie, genomförande av projektet samt dokumentation och presentation av resultatet.

Uppbyggnad och ledning av Position Väst företagsetableringsservice

Position Väst är ett av resultaten av de framgångsrika insatserna i samband med Saab-konkursen. Jag har drivit processen från start och är nu verksamhetsledare. 17 västsvenska kommuner bedriver en gemensam företagsetablerings- och investeringsservice som regional partner till Business Sweden. (2010-pågår) www.positionvast.se

Internationella, nationella och regionala seminarier och samverkansprojekt

Har även varit projektledare för ett stort antal seminarier och stora event såsom Sustainability Circle Meetings, International Bioenergy Days och Framtidsforum. Jag var projektledare för På väg till Nollvisionen – Information & Dialog och har även ansvarat för VIP-visning av Jaguar XF i Stockholm, Göteborg och Malmö.