Det turkosa kuvertet

Min debutbok DET TURKOSA KUVERTET – Rikast vinner! kom ut hösten 2016 och fick ett fint mottagande. Så här skrev BTJ (Bibliotekstjänst):

...Genom att passionsspara och bygga relationskapital kommer vi, enligt författaren, att få ett rikare liv både före och efter det vi fyller 65. Läsaren blir i boken lotsad till att inventera nuläget, skapa målbilder och får dessutom massor av tips på aktiviteter och idéer att förverkliga för fler passioner och relationer. Boken är mycket bra, viktig och inspirerande som hjälp att planera hela livet och inte bara den ekonomiska delen. Kanske borde den följa med som bilaga till de orange kuvert som dimper ner i brevlådan.

2017 valde Myndigheten för tillgängliga medier att ge ut den som talbok för personer med läsnedsättning, vilket jag är mycket glad och stolt över.

Läs mer: www.turkosakuvertet.se

Ann Palmnäs - Det turkosa kuvertet